Rapasinhu spértu

Un garçon futé

​Éra un mudjer, éra mintróza. Mudjer mintróza, anton, kel diâ, el tinha un nabidja, e’ fla si:

— Amí N ta konta mintira!... Diâ ki N atxa argen ki ta konta mintira sima mi o mas ki mi, N ta da-l kel nabidja la!

E’ sai ku si nabidja. Anda, anda… bai ti té, kantu bai na kasa d’un gentis, e’ bai, e’ ka atxa ningen la. El atxa kel un rapasinhu la… el atxa kel un rapasinhu la, e’ da bon diâ:

— Bon diâ… módi stadu?

— Rapasinhu, bo undi bu mai?

— Nha mai ba Lisboa seka mar pa fase órta!

E’ fla:

— Undi bu pai?

— Nha pai ba ronba rótxa pa faze lugar!

E’ fla:

— Rapasinhu, di bo dja da ki xinta… xa-m xinta própi!

Nton, e’ rabida:

— Odja li… kanba dentu ká, bu panha un moxu, bu da-m N xinta la!

Rapasinhu ta panha moxu, ta poi un di riba, un di baxu, moxu ta kapri ta kai na txon:

— Rapasinhu, bo te inda bu ka atxa moxu?...

E’ fla:

— Ná… N a ta djobe matxu ku fémia, purki matxu ta kre txuputi algen pa di pa baxu!...

E’ fla:

— E bo, dexa!... Ben panha un pingu d’agu na póti bu da-m!

E’ ta subi kun kanéka d’agu riba la, e’ ta baza na póti. Kelóki e’ baza na póti:

— Rapasinhu, bo inda bu ka atxa agu?...

— Mudjer, N a ta skodje agu di onti ku ontonti ku trizontonti, pa N leba-nha frésku d’oxi!

E’ fla:

— Rapasinhu, dexa!... Ba panha un pó di lumi bu traze-m, N ben fuma sigaru!

E’ ta panha:

— Rapasinhu, abô kel la?!...

— N a ta djobe kel azul ku kel amarelu, pa N djobe kel mas brandu pa N leba-nha!...

E’ fla:

— E bo, dexa!...

E’ fla:

— Obi li!... N ben ta pasa la rubera, N atxa un kamisa sakadu ku séti manga!...

E’ fla:

— N ka ta fla ka si pamó, na nos zóna, un mudjer pari katorzi mininu, ku katorzi mo!...

E’ fla si:

— Toma kel nabidja li!...

Mudjer ben, kantu ki mudjer sta as-tanta, e’ ba ku si nabidja, e’ ba po la kasa nhu Rei k’e si padrinhu, pa ba po na toru. Nton, e’ fla:

— Odja li, un sumana bu ben toma bu nabidja!...

— Sin, nha padrinhu, N ta ben!...

E’ bai, e’ ten séti anu. Kantu ki ten séti anu, e’ ba toma si nabidja. Kantu k’el bai, el fla:

— Nha padrinhu, dja N ben toma nha nabidja!

E’ fla:

— Pega kel un ki bu ben ku el, bu ba ku el!

E’ fla:

— Nha padrinhu, nha nabidja, na diâ ki sta li, ka larga nun kría?...

— Kel ki sta la, e so fidju nha boi!

E’ fla:

— Nton, dja N bai!

Si padrinhu go tinha un pé di polon na ruâ, ki tinha argen xintadu ta bana moska, pa moska ka subi n’el. Nton, e’ labanta meia-noti, ku si matxadinhu sabi, e’ ba subi na kel pé di polon, noti, e’ ta da matxadu na pé di polon “vaan”, “vaan”:

— Ken ki sta-m riba kel pé di polon?...

— E mi!...

— Abô e kenha?...

— Nha padrinhu, e mi?...

Rapasinhu txoma Salvador:

— E mi, Salvador, nha padrinhu!...

— Salvador, abô, kusé ki bu sta riba pé di polon gósi?

E’ fla:

— Nho, N roka!

— Roka ku kusé?

— Nhu odja li… papai sai ku pari-m es noti, amí N ta konta mes dretu, amí, papai sta detadu riba kama ku tremura, amí N ka tene nun tronku di kenta-l.

E’ fla:

— Abô, ki diâ bu odja ómi ta pari?

E’ fla:

— Nha padrinhu, na désdi ki boi di nho pari, tudu ómi bira ta pari!

E’ fla:

— Dixi faxi, bu ba toma tudu rabanhu di bu limária, bu ba ku el!

E’ fla:

— Nha padrinhu, kel li própi ki N kre!

E’ dixi, e’ ba toma si limária, e’ ba si kaminhu.

La vai “sapatinha rubera riba, sapatinha rubera baxu, ken ki sabe mas konta midjor!”