Vevali vakatainja ovahikwena

En quête d’une fiancée

​Ontiki imwe, ovakwenje vevali vaya meumbo limwe ugwe vavasamo omhikwena wike.

Veveyakula nawa; vaipaelwa ocifufwa, o0mukwenje.

Omukwavo walya; omankipa weepaka pelonga.

Omukwenje omukwavo welilungukisa, musimbu mukwavo atatela utele ike, omankipa ae weepaka pelonga lyamukwavo.

Eci vamana okulya, vapewa vali ondombe haico ñgo tupu valya, musimbu mukwavo atatela utele ike, welilingisa oukalasinha omapeta weepaka tupu povikalo oyamukwavo; eci vamana, lhe yomuhikwena ati omona

wange nou untya omankipa novipeta vyondombe ou wokunyina hihande.

No ngooco omihikwena waya komukwenje wokwa tendelwe ugou watopa.