N ́kongo umwe lithu namu

L’hyène et la salamandre

​Litunu namu Nğondo, Litunu andivika ntau, kenga kunanilli ukapunda palichinga lya pasagali, Dinguluve, Dimbudi dilalanga panda.

— Litunu akaigwe, kulapa do Boo, nelo alidimba ndauka navakamula nivaidinao ku Maringwe ku Mueda tuvamamene”.

— Pachitangola, ku Maringwe, Nğondo achinamwigwa na kumudya. U lota kuka kwashi?”

— Litunu: Nguka kunanili”.

— Nğondo kumudya, kunyamani?”

— Litunu: Ngwigwite doni Kunanili Dinguluve na dimbudi dilala panda nguka ku kwakola”.

— Ngōndo:Mwa sani mene kuka wo mui au?

— Litunu: Che! Ndyoko nangu chilambo achi achipali changujugulanga, ndáuka ku Ngomano, mu chapa, Kumuidube ngukamula Dinguluve na kuja chilo chocho, nangu litunu.

— Nğodo: Nanğolo, Unankodya mwene ndila?

— Litunu: Vidikidiki vyaujugulanga wako.

Kila wakati upita nae kwona kutima namene kudimba

Liduva auke.

— Nğondo: Nanğolo, magali a mwicho ankwila, kwela uke.

— Litunu: Nangu ndakwela ligali likabubuka apa ngutwala didakika i Disahaa, mene, ngulinda lidimba.

— Nğondo: Ndikumanyia kenga myanda vya chilo, avinahalala chinu.

— Litunu: Wako linda nundu ndauka lidimbile liduva. Magali amwicho auka ku Mocimboa, Kumpeme, Kunamaua, Nğondo andikwela kuka nalipiya mu mwitu, chiluta cha mwicho Kunanenda.

— Wiko utandi Ngõndo kulipiya, watatu. amwona litunu anatukuta, akawike akamwimidya.

— Litunu: Wako unyani`?

— Nğondo: Nangu Mpoti kuchi wako unyani?

— Litunu: Nangu Litunu.

— Nğondo: Nangu Mpoti, ngute kumpota litunu, ngute kumpota litunu wako ulota kuva wa ntatu, na pachinu pangu ni popa apa, pangunapotelela matunu.

Litunu kwanjanga kutukuta, Kunanenda, Kuna Maua, Ku Mpeme mpaka Ku Mueda apumudikanga, ndyagwe kumudya.

— Dachi ntwangu, ive kwashi inyama?

— Lituno: Nelo nelo ya inyama mene nangu ngukodyene na Mpoti andipota litunu, kupota litunu, nangu nikave wa ntatu apa shukulu. Hee, Hee, tulale.

Nğondo akalala kwa mbwadigwe Kuna Nenda, lyamba kukwela muligali mpaka ku Mueda.

— Akauka kumaringwe aninkodya litunu, na kumudya: Dasi! nangõlo undiwika ku Nanenda?

— Ah, Dyoko wako utangwele vinu vihu, nangu nawena shilo, lido ku sagali ngukadyene na Mpoti andipota Matumu mavili nangu nikave wantatu, unangudye kavili!

— Nangu dikwaulila kuwena kwa chilo akunafai, chinu, unavakodya vene indila auvakadidye?

— Nangu yakuwena chilo bai, indila yakunanili anguka kavili, kwali, Kungomano, muchapa amo.

Kunanili Dinguluve kuwena nakunama sana, Matunu aneke kavili.

— Mana Ake: Wako aunalyitaukangue na muyo mwigwe akakwaulila chinu,

— Ntau aunava wambone muchilambo chapai